Vrije tijd

OBD tuning: een goed of slecht idee?

Over het algemeen kan tunen een enorm positief effect hebben als het voor de juiste doeleinden wordt gebruikt. Zo kan OBD tuning tevens per situatie en bedoeling andere voor- en nadelen hebben. In dit artikel gaan wij de belangrijke punten bespreken

Aanpassingen in het process

Ten eerste is de hoeveelheid aanpassingen tijdens het proces belangrijk. Wordt er veel of weinig veranderd ten opzichte van de huidige stand van zaken en wat wordt er precies veranderd? Bij OBD tuning wordt er aan de buitenkant minder bewerkt dan bij chiptuning. De chip wordt bij OBD tuning slechts “geflashed” en wederom geplaatst in de auto. Wanneer je het verkregen vermogen gebruikt voor een betere brandstofreductie, kan het een rendement opleveren tot 10 procent. Het kan echter ook zo zijn dat de prestaties van de auto nauwelijks veranderen. Wanneer het tunen slechts wordt gebruikt voor een hogere topsnelheid, werkt het brandstof reducerende effect natuurlijk niet.

Brandstofverbruik

Wanneer je alleen gaat voor brandstofreductie, zal het erg belangrijk zijn een juiste rijstijl te volgen. Het nadeel aan OBD tuning bestaat dat de auto te modern is om te tunen. De chip in sommige moderne auto’s is namelijk ‘kraakproof’ waardoor er niet zomaar kan worden gesjoemeld met de chip.

Een eventuele oplossing om in dit geval toch te kunnen tunen is de zogenoemde BDM-tuning. Er wordt bij deze techniek geen handelingen uitgevoerd in de OBD-poort, maar in de BDM-poort. Dit alternatief is echter wel risicovoller. Er worden in dit geval, net als bij chiptuning, vaak onderdelen gemonteerd of gesoldeerd om een juiste aansluiting te creëren. Er bestaat logischerwijze een grotere kans dat er dingen fout gaan. Doordat er bij OBD tuning niets hoeft te worden gemonteerd, vormt OBD tuning een minder groot risico voor jouw auto. Sterk wordt afgeraden om een zogenoemde powerbox te laten plaatsen in jouw auto. Deze box houdt de motor als het ware voor de gek met eigen gecreëerde afwijkende gegevens. De gegevens beïnvloeden onder andere de toevoer van brandstof en druk. Het is de vraag of het gewenste resultaat voor je wordt behaald door middel van een powerbox.

Conclusie

Tuning kan dus een erg positief effect hebben, maar er zitten zijn hier en daar altijd wat risico’s aan verbonden. Sommige manieren van tuning pakken beter uit dan andere. Het is bij elk soort tuning niet zeker of de originele garantie van de auto ook geldig blijft. Bekijk om deze bovenstaande redenen de recensies en beloften van het bedrijf waarbij jouw auto de tuning ondergaat. Tevens is het bij elk soort tuning vaak zo dat er binnen een bepaalde termijn een hertuning moet plaatsvinden. Dit komt doordat er regelmatig software-updates door autofabrikanten worden geïnstalleerd. Vaak is een hertuning kosteloos. Er bestaan veel eventuele gemeenschappelijke risico’s. Het risico op montagefouten is bij OBD tuning minimaal. Al met al kan er worden geconcludeerd dat OBD tuning een van de beste opties is van alle categorieën.

Back to top button